Розклад занять

івфа фіва 

фівgroup 23

а фві івап ваі

віап

іва

півап івап ва

ваіпівапіва івап івап івап 

іва

пвіа

п

віап

 

Це заміни до розкладу

івфа фіва 

фівgroup 23

а фві івап ваі

віап

іва

півап івап ва

ваіпівапіва івап івап івап 

іва

пвіа

п

віап